مغز و اعصاب

مغز و اعصاب (5)

یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 12:50

نخاع و آسیب نخاع

نوشته شده توسط

در ادامه میخوانیم: نخاع و آسیب نخاعی

یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 12:36

بیماری مغز و اعصاب کودکان

نوشته شده توسط

در ادامه میخوانیم: اصطلاح اختلال مغز و اعصاب به هرگونه وضعیتی که ناشی از اختلال عملکرد در بخشی از مغز یا سیستم عصبی باشد و منجر به علائم جسمی یا روانی میشود، گفته میشود.

یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 12:21

بیماری صرع

نوشته شده توسط

در ادامه میخوانیم: بیماری صرع و درمان آن

یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 12:12

بیماری اوتیسم

نوشته شده توسط

در ادامه میخوانیم: بیماری اوتیسم و درمان آن

یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 12:04

بیماری ام اس

نوشته شده توسط

در ادامه میخوانیم: بیماری ام اس و درمان این بیماری