دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 ساعت 06:51

عوامل آسیب قلب

در ادامه میخوانیم: عوامل شگفت انگیز صدمه به قلب

منتشرشده در قلب و عروق
دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 ساعت 05:58

تأثیر بیماری قلب بر بدن

در ادامه میخوانیم: قلب چگونه کار میکند و چه عواملی میتواند باعث بروز بیماری قلبی در بدن شود

منتشرشده در قلب و عروق
دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 ساعت 05:34

12 نشانه ی وجود بیماری قلبی

در ادامه میخوانیم: نشانه های وجود بیماری قلبی

منتشرشده در قلب و عروق