سلامت و بیماری های قلب و عروق

سلامت و بیماری های قلب و عروق (3)

نارسایی قلبی

نوشته شده توسط

نارسایی قلب چیست؟ به معنای بی کفایتی قلب در پمپ کردن خون است. راه های پیشگیری از نارسایی قلب چیست؟ آیا بیماری نارسایی قلب برای بیمارخطرمرگ نیز دارد؟ 

مواد غذایی که باعث سلامت قلب میشوند. سبزیجات چه تاثیری بروی سلامت قلب انسان میگذارند؟چه تغذیه ای باعث قلبی سالم و همچنین بدنی سالم میشود؟

چه عواملی باعث بیماری های قلبی میشوند؟ آیا شرایط روحی و روانی افراد در بیماری های قلبیشان تاثیری دارد؟ آیادر بیماری های قلبی موارد وراثتی نیز وجود دارد؟

       

مقالات طبقه بندی شده بهداشت و سلامت