بهداشت زنان و زایمان

بهداشت زنان و زایمان (3)

کیست تخمدان چیست؟ به توده های خوش خیم  گفته میشود که درتخمدان به وجود می آیند. عوامل به وجود آورنده کیست تخمدان چیست؟ علائم شیوع کیست تخمدان چه مواردی میباشد؟ راه های پیش گیری و درمان این بیماری.

فیبروم رحم چیست؟انواع فیبروم.عوامل پدیده آورنده فیبروم.راه های پیشگیری ازفیبروم.راه های درمان فیبروم.فیبروم چه تاثیری دربارداری دارد؟

آیا زایمان سزارین و زایمان طبیعی با انتخاب افراد انجام میشود یا با انتخاب پزشک متخصص؟ آیا در سزارین خطر مرگ یا خونریزی بیش از حد وجود دارد؟

       

مقالات طبقه بندی شده بهداشت و سلامت